Czeki podróżne jako bezpieczny instrument płatniczy

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. GENEZA, POJĘCIE I ISTOTA CZEKU 3
1.1. GENEZA I ŹRÓDŁA PRAWA CZEKOWEGO 3
1.2. DEFINICJA CZEKU I UCZESTNICY STOSUNKU CZEKOWEGO 8
1.3. FUNKCJE CZEKU 17
1.4. ZOBOWIĄZANIA CZEKOWE 20

ROZDZIAŁ II. KLASYFIKACJA CZEKÓW 23
2.1. CZEKI BANKIERSKIE 23
2.2. CZEKI BANKIERSKIE ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BANK 24
2.3. CZEKI Z WYSTAWIENIA NIEBANKOWEGO 28
2.4. CZEKI SKARBOWE 28
2.5. CZEKI PODRÓŻNICZE 29
2.6. DOKUMENTY PŁATNICZE PEŁNIĄCE FUNKCJE CZEKÓW 32

ROZDZIAŁ III. CZEKI PODRÓŻNE NA RYNKU POLSKIM 38
3.1. REFUNDACJA JAKO WALOR CZEKU PODRÓŻNEGO 38
3.2. AKCEPTACJA CZEKÓW PODRÓŻNYCH W KRAJU I NA ŚWIECIE 39
3.3. ORGANIZACJE OFERUJĄCE CZEKI PODRÓŻNE 39
3.3.1. AMERICAN EXPRESS 39
3.3.2. TOMAS COOK 40
3.3.3. VISA 41
3.4. CZEKI ZAGINIONE 43
3.5. CZEKI PODRÓŻNE A KARTY PŁATNICZE 46

ZAKOŃCZENIE 51