Charakterystyka warszawskiego rynku powierzchni mieszkaniowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POPYT NA MIESZKANIA W WARSZAWIE 5
1.1. Charakterystyka geograficzna regionu 5
1.2. Zasoby ludzkie 7
1.3. Rynek pracy 12
1.4. Warszawa jako metropolia 15

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PODAŻ 18
2.1. Ogólna charakterystyka warszawskiego rynku mieszkaniowego 20
2.2. Wtórny rynek mieszkaniowy 24
2.3. Pierwotny rynek mieszkaniowy 25

ROZDZIAŁ III. PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RYNKU MIESZKANIOWYM (CHARAKTERYSTYKA) 30
3.1. Inwestorzy 30
3.2. Kredytodawcy 32
3.3. Deweloperzy 32
3.4. Maklerzy 33
3.5. Klasa metropolitarna w przestrzeni Warszawy 34

ZAKOŃCZENIE 46
BIBLIOGRAFIA 48
SPIS TABEL 50
SPIS RYSUNKÓW 51