Charakterystyka usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem usług cateringowych w hotelu X

Wstęp. 3
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 5
1.1. Historia hotelarstwa na świecie. 5
1.2. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 9
1.3. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie. 18
1.3.1. Warunki prawne. 18
1.3.2. Warunki materialne. 19
Rozdział 2. Catering – podstawowe pojęcia i definicje. 23
2.1. Rynek usług hotelarskich. 23
2.2. Geneza cateringu. 25
2.3. Catering w Polsce. 27
2.4. Usługi cateringowe. 32
Rozdział 3. Usługi cateringowe. 39
3.1. Zadania firmy cateringowej. 39
3.2. Kontrola jakości usług. 39
3.3. Podgrzewacze jako niezbędne wyposażenie firmy cateringowej. 46
Rozdział 4. Charakterystyka usług gastronomicznych hotelu Wilda. 49
4.1. Ogólne informacje na temat hotelu Wilda i jego usług. 49
4.2. Asortyment gastronomiczny w hotelu Wilda. 54
4.3. Organizacje uroczystości weselnych w hotelu Wilda. 56
4.4. Sympozja organizowane przez hotel Wilda. 58
Zakończenie. 60
Bibliografia. 62