Charakterystyka rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości 4
1.1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 4
1.1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 8
1.2. Cel i obiekt analizy rynku nieruchomości 12
1.3. Zasady zarządzania nieruchomościami 22
1.3.1. Pojęcie zarządu i zarządcy w świetle prawa 22

Rozdział II. Główne obszary zarządzania nieruchomością 26
2.1. Problemy strategiczne w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 26
2.2. Specyfika zarządzania i najmu powierzchni komercyjnych 31
2.3. Facility management jako kompleksowe podejście w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 37

Rozdział III. Warszawski rynek nieruchomości na tle rynku krajowego 41
3.1. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce 41
3.2. Rynek nieruchomości komercyjnych w Warszawie 44
3.2.1. Rynek nieruchomości biurowych 44
3.2.2. Rynek powierzchni handlowych i magazynowych 50
3.3. Warszawski rynek inwestycyjny 54

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Spis zdjęć 65