Charakter i dynamika zmian w wykształceniu w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I. Unia Europejska a edukacja
1.1 Rys historyczny UE
1.2 Programy edukacyjne UE
1.3 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji
1.4 Matura międzynarodowa
1.5 Nowoczesne i klasyczne formy nauczania

Rozdział II. Wykształcenie siła napędową rozwoju społeczeństw
2.1 Kształcenie w Polsce a pozostałych krajach UE
2.2 Praca naukowa w UE
2.3 Edukacja a egzaminy
2.4 Finansowanie edukacji w Europie
2.5 Reformy i zmiany szkolnictwa w związku z wejściem Polski do UE

Rozdział III. Strategie Rozwoju szkolnictwa w Polsce
3.1 Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki w Polsce
3.2 Strategie naukowe
3.3 Strategia rozwoju szkolnictwa w Polsce wobec młodzieży

Rozdział IV. Analiza wykształcenia w Polsce na tle Unii Europejskiej
4.1 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w Polsce
4.2 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w pozostałych krajach Unii Europejskiej
4.3 Zestawienie i analiza porównawcza Polski i UE
4.4 Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów