Centra logistyczne w krajowym i europejskim systemie logistycznym

Wstęp 2
Rozdział I.
Cel i znaczenie centrów logistycznych 4
1.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 4
1.2. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 9
1.3. Cel i znaczenie centrów logistycznych 16
1.4. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 24
Rozdział II.
Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 30
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 30
2.2. Regionalne centra logistyczne 35
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 41
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 47
Rozdział III.
Europejskie Centra logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 52
3.1. Europejskie Centra Dystrybucji (EDC) i ich struktura 52
3.2. Centra frachtowe dla transportu powietrznego 62
3.3. Transport kolejowy i centra logistyczne 70
3.4. Znaczenie EDC dla transportu multimodalnego 80
Rozdział IV.
Analiza czynników warunkujących rozwój polskich Centrów logistycznych 84
4.1. Przesłanki rozwoju centrów logistycznych 84
4.2. Wybór modelu centrum logistycznego 89
4.3. Finansowanie inwestycji centrum logistycznego 92
4.4. Dylematy rozwoju centrów logistycznych 94
Zakończenie 100
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 103