Swoiste cechy kształtowania strategii marketingowej w przedsiębiorstwach produkujących słodycze

Wstęp. Zakres pracy i uzasadnienie wyboru 1
Rozdział 1. Pojęcie rynku w literaturze przedmiotu 4
1.1. Zewnętrzne warunki działania 4
1.2. Wewnętrzne warunki działania 15
Rozdział 2. Pojęcie strategii marketingowej w literaturze przedmiotu 24
2.1. Strategie marketingowe w strukturze strategii przedsiębiorstwa 25
2.2. Strategie wejścia na rynek 28
2.3. Strategie oparte na relacjach między rynkiem a produktem 33
2.4. Strategie konkurencyjne 36
2.5. Strategie ze względu na udział firmy w rynku 42
Rozdział 3. Swoiste cechy rynku słodyczy 49
Rozdział 4. Swoiste cechy kształtowania strategii marketingowej w firmach produkujących słodycze 54
Rozdział 5. Przykład firmy Cadbury-Wedel i jej strategia marketingowa 57
5.1. Historia firmy 57
5.2. Produkty 64
5.3. Sklepy firmowe 69
5.4. Witryny i opakowania 72
5.5. Reklama 73
5.6. Znak firmowy 77
5.7. Nobilitacja firmy 79
5.8. Marka ?WEDEL? dziś 81
Zakończenie 84
Bibliografia 85