Budowanie działu sprzedaży jako inwestycji firmy

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie inwestycji i jej znaczenie
1.1.  Istota zagadnienia inwestycja
1.2.  Rodzaje inwestycji
1.3.  Sposoby realizowania inwestycji
1.4.  Inwestycje w aspekcie marketingowym
Rozdział II.
Sprzedaż jako kluczowa forma działania firmy
2.1. Sprzedaż jako podstawowe źródło przychodów
2.2. Problem optymalizacji i struktury sprzedaży
2.3. Efektywne strategie sprzedaży vis a vis kontrola kosztów
2.4. Znaczenie sprzedaży i sprzedawców dla przetrwania firmy
Rozdział III.
Budowanie działu sprzedaży jako inwestycji firmany podstawie firmy X
3.1 Główne aspekty i komponenty działu sprzedaży
3.2. Alternatywne podejście do działu sprzedaży
3.3. Ocena efektywności działu sprzedaży w firmie X
3.4. Wnioski końcowe
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel