Budowa systemu obsługi klienta firmy Z

Wstęp
Rozdział I. Obsługa Klienta – aspekt teoretyczny czynników wpływających na jakość relacji z klientem
1. Jakość – ogólny zarys pojęcia
2. Jakość usług a satysfakcja klienta
3. Instrumenty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem
4. Kształtowanie satysfakcji klienta
Rozdział II. Budowa strategii obsługi klienta
1. Reakcja Klienta na brak produktu
2. Błędy w strategii obsługi klienta
3. Obsługa Klienta a utrzymanie klienta
4. Wartość lojalnego Klienta
Rozdział III. Budowa systemu obsługi klienta uwzględniającego wymóg podnoszenia poziomu satysfakcji klientów na przykładzie firmy Z
1. Charakterystyka i otoczenie firmy
2. Projekt polepszenia jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów
3. Podejście procesowe w budowie lojalności partnerów handlowych Firmy Z
4. Budowania związków lojalnościowych na przykładzie firmy Z
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel