Budowa silnej marki narzędziami public relations na przykładzie marek Gerber i Bobo Frut

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I.
PUBLIC RELATIONS 7
1.1. ZNACZENIE PR 7
1.2. PUBLIC RELATIONS CZYM SĄ I JAKIE SĄ ICH CELE WOBEC ORGANIZACJI 9
1.3. PROCESY PROWADZĄCE DO POWSTANIA ZAUFANIA DO FIRMY I MAREK 13
1.3.1. TOŻSAMOŚĆ I REPUTACJA  JAKO ELEMENTY KSZTAŁTOWANIA  WIZERUNKU ORGANIZACJI 17
1.3.2.  REPUTACJA A ZAUFANIE 17
1.3.3. TOŻSAMOŚĆ 18
1.3.4. TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI  A  WIZERUNEK 19
1.3.5. KULTURA ORGANIZACYJNA SKŁADNIKIEM CORPORATE IDENTITY 20
1.3.6. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA ELEMENTEM KSZTAŁTUJĄCYM KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ. 21
1.3.7. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ JAKO FORMA KOMUNIKACJI ORGANIZACJI 22
1.4. ZAUFANIE I WIZERUNEK A STRATEGIA ORGANIZACJI 22
ROZDZIAŁ II.
MARKI – PRODUKTY O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU 28
2.1. MARKA PRODUKTU JAKO NAJCENNIEJSZE AKTYWA NIEMATERIALNE ORGANIZACJI. 28
2.1.1. MARKA I JEJ WIZERUNEK 30
2.1.2. STRUKTURA MARKI 35
2.1.3. BRENDING I SIŁA MARKI A JEJ KAPITAŁ I WARTOŚĆ 40
2.1.4. PUBLIC RELATIONS DLA MARKI 48
2.1.5. PODEJŚCIE STRATEGICZNE DO ZARZĄDZANIA MARKĄ 52
2.2. NARZĘDZIA PUBLIC RELATIONS A MIESZANKA MARKETINGOWA W ŻYCIU MARKI – MPR 61
ROZDZIAŁ III.
PUBLIC RELATIONS DLA PRODUKTÓW GERBER I BOBO-FRUT. 67
3.1. ROZWÓJ MARKI GERBER NA ŚWIECIE. 67
3.1.1. HISTORIA MARKI GERBER I BOBO-FRUT W POLSCE. 72
3.1.2. PRZESŁANIE, MISJA 75
3.2. PUBLIC RELATIONS W KSZTAŁTOWANIU ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ MAREK GERBER I BOBO-FRUT. 75
3.3. POZYCJA NA RYNKU MARKI GERBER I BOBO-FRUT. 78
ZAKOŃCZENIE 87
SPIS RYSUNKÓW 88
SPIS WYKRESÓW 88