Biznesplan małego biznesu (na przykładzie malej gastronomii ze zdrowa żywnością)

Wstęp 3
Rozdział I Teoretyczne aspekty budowy biznes planu 6
1. Istota biznesplanu 6
2. Funkcje, zastosowanie biznesplanu 11
3. Zasady budowy biznesplanu 15
4. Układ treści biznesplanu 21
Rozdział II Warszawa jako miejsce lokalizacji biznesu malej gastronomii ze zdrową żywnością 30
1. Charakterystyka Miasta Stołecznego Warszawa 30
2. Podaż usług gastronomicznych 34
3. Popyt na usługi gastronomiczne 37
4. Ceny usług gastronomicznych 41
Rozdział III Biznes plan projektu inwestycyjnego utworzenia lokalu małej gastronomii ze zdrową żywnością. 46
1. Plan sprzedaży 46
1.1. Przedmiot sprzedaży 46
1.2. Proponowane strategie 51
2. Plan techniczno- inwestycyjny 53
2.1. Formalności urzędowo-prawne 53
2.1.1. Remont i wyposażenie lokalu 54
2.1.2. Zaopatrzenie 54
3. Plan organizacyjny 56
3.1. Koszty zatrudnienia 56
3.2. Hierarchia organizacyjna 57
3.3. Plan finansowy 58
3.3.1. Bilans 58
3.3.2. Rachunek wyników 61
3.3.3 Analiza przepływów pieniężnych Cash flow 62
3.3.4 Analiza wskaźnikowa 64
Podsumowanie 66
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 71