Biznesplan jako ważne narzędzie zarządzania małą firmą

Wstęp
Rozdział 1. Pojęcie, definicje i funkcje biznes planu
1. Pojęcie biznes planu
2. Definicje i cechy biznes planu
3. Funkcje biznes planu
4. Zastosowanie biznesplanu
Rozdział 2. Struktura i budowa biznes planu
1. Zasady konstrukcji biznesplanu
2. Streszczenie projektu przedsięwzięcia
3. Dyskoteka „BEZ NAZWY”
4. Rynek – charakterystyka konkurencji i potencjalnych klientów
5. Zarządzanie
Rozdział 3. Biznes plan dyskoteki „Bez nazwy’
1. Dyskoteka „Bez nazwy”
1.1. Informacje ogólne
2.2 Siedziba
2.3 Forma prawna
2.4 Cele przedsiębiorstwa
2. Usługi
3. Rynek l klient
3.1. Zasięg rynku
3.2. Udział w rynku (przewidywany)
3.3. Tendencje na rynku
3.4. Konkurencja na rynku
3.5. Klient i jego potrzeby
4. Plan marketingowy
4.1 Analiza SWOT
4.2 Strategia produktu (usługi)
4.3 Strategia cen
4.4 Promocja
4.5. Dystrybucja
5. Zarządzanie
5.1. Podział zadań
5.2 Struktura organizacyjna
6. Wdrożenie
7. Plan finansowy
7.1. Sprzedaż
7.2. Wydatki (wartości brutto)
7.3 Opodatkowanie
7.4. Warunki kredytu
7.5. Wskaźniki rentowności
Podsumowanie
Bibliografia