Biznes plan dla restauracji Gold Shot sp. z.o.o.

Streszczenie menedżerskie 3

Rozdział 1 Ogólne założenia projektu 5
1.1 Opis przedsięwzięcia 6
1.2 Charakterystyka głównych inwestorów 7
1.3 Zasoby (kapitał podstawowy 8
1.4 Misja i cele dotyczące przedsięwzięcia 10

Rozdział 2 Analiza otoczenia rynkowego 12
2.1 Charakterystyka rynku 13
2.2 Badania socjologiczne projektu 14
2.3 Analiza konkurencji 21
2.4 Analiza SWOT 22

Rozdział 3 Biznes plan 24
3.1 Plan sprzedaży 25
3.1.1 Przedmiot sprzedaży 25
3.1.2 Prognoza sprzedaży 26

3.2 Plan marketingowy 29
3.2.1 Działania marketingowe 29
3.2.2 Proponowane strategie 31

3.3 Plan techniczno-inwestycyjny 34
3.3.1 Formalności urzędowo-prawne 34
3.3.2 Remont i wyposażenie lokalu 35
3.3.3 Zaopatrzenie 36

3.4 Plan organizacyjny 38
3.4.1 Kadra pracownicza 38
3.4.2 Koszty zatrudnienia 40
3.4.3 Hierarchia organizacyjna 40

3.5 Plan finansowy 41
3.5.1 Bilans 41
3.5.2 Rachunek wyników 43
3.5.3 Analiza przepływów pieniężnych Cash flow 45
3.5.4 Analiza wskaźnikowa 47

Podsumowanie 54
Spis tabel 55
Spis wykresów 56
Spis załączników 57
Bibliografia 58
Załączniki 59