Bio-diesel. Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do produkcji paliw płynnych

Wstęp 2
Rozdział I Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych 4
1.1. Zanieczyszczenie powietrza przez silniki samochodowe 4
1.2. Substancje szkodliwe wytwarzane przez silniki samochodowe 7
1.3. Charakterystyka paliw alternatywnych 13
Rozdział II Porównanie paliw zanieczyszczających 20
2.1. Klasyfikacja substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego 20
2.2. Paliwa silnikowe 24
2.3. Oleje silnikowe oraz inne płyny eksploatacyjne 30
Rozdział III Zastosowanie oleju rzepakowego jako źródła napędu w pojazdach samochodowych 36
3.1. Uprawa rzepaku 36
3.2. Technologia przetwarzania rzepaku na biopaliwo 41
3.3. Polityka agrarna oraz możliwości stosowania olejów rzepakowych 48
3.4. Organizacja, logistyka oraz dystrybucja 50
Rozdział IV Porównanie parametrów silnika przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym. 53
4.1. Właściwości fizykochemiczne olejów napędowych i ich wpływ na pracę silnika wysokoprężnego 53
4.2. Kierunki zmian właściwości olejów napędowych pod kątem zmniejszenia toksyczności spalin 76
4.3. Porównanie parametrów silnika ZS przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym 79
Rozdział V Bilans materiałowo-energetyczny przy produkcji i eksploatacji biodiesla 81
5.1. Bilans energetyczny i ocena emisji dwutlenku węgla przy stosowaniu oleju rzepakowego 81
5.2. Bilans energetyczny dwutlenku węgla przy produkcji oleju napędowego 87
5.3. Możliwości wykorzystania drożdży paszowych do utylizacji gliceryny surowej z produkcji biopaliwa – badania własne nad utylizacją frakcji glicerynowej w produkcji drożdży paszowych 90
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis schematów 104
Spis tabel 105
Spis zdjęć 106