Bilans strat i zysków wynikających z członkostwa Polski w UE

Wstęp 3
Rozdział I. Geneza starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 4
Rozdział II. Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 12
2.1. Wyniki gospodarcze Polski 12
2.2. Saldo rozliczeń 20
2.3. Wykorzystanie środków unijnych 23
2.4. Rolnictwo 28
2.5. Rynek pracy 31
Rozdział III. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej w świetle opinii społecznej 35
Zakończenie 40
Bibliografia 42
Spis tabel 44
Spis rysunków 45