Bilans kadencji samorządu terytorialnego 2002 – 2006 na przykładzie gminy Budzów

Wstęp 2

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego 4
1.1. Geneza samorządu terytorialnego 4
1.2. Pojęcie samorządu terytorialnego 8
1.3. Struktura samorządu terytorialnego 16
1.4. Rodzaje zadań samorządu terytorialnego 19

Rozdział 2.
Bilans kadencji 2002 – 2006 w skali kraju 24
2.1. Wybory do samorządów terytorialnych w 2002 roku 24
2.1.1. Ordynacja 24
2.1.2. Kampania 26
2.1.3. Wyniki 30
2.2. Samorząd w 2005 roku 35
2.3. Samorząd a integracja europejska 46
2.4. Przygotowania do wyborów samorządowych w 2006 roku 52
2.5. Kampania i wybory w 2006 roku 57

Rozdział 3.
Bilans kadencji 2002 – 2006 – gmina Budzów 61
3.1. Charakterystyka gminy Budzów 61
3.1.1. Położenie 61
3.1.2. Historia 62
3.2. Wybory do samorządu w 2002 r. 64
3.2.1. Przygotowania 64
3.2.2. Kampania 69
3.2.3. Wyniki 70
3.3. Analiza budżetów na poszczególne lata kadencji 71
3.4. Wybory samorządowe w 2006 r. 80
3.4.1. Kampania 80
3.4.2. Wyniki 81

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Spis rysunków i zdjęć 89