Bezpieczne rozpowszechnianie danych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I SYSTEMÓW 4
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.2. Metody i środki ochrony danych 11
1.3. Modele bezpieczeństwa 18
1.4. Podpisy cyfrowe 20
ROZDZIAŁ II.
WYKORZYSTANIE I RODZAJE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W POLSKIEJ BANKOWOŚCI 25
2.1. Etapy rozwoju systemów informatycznych w bankowości 25
2.2. Wpływ systemów informatycznych na rozwój działalności bankowej 32
2.3. Specyfika informatycznych systemów bankowych 37
2.4. Charakterystyka typowego systemu bankowego 41
ROZDZIAŁ III.
KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 46
3.1. Struktura rynku bankowości elektronicznej w Polsce 46
3.2. Bezpieczeństwo w obrocie elektronicznym 51
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w systemie w home bankingu 54
3.4. Podpis elektroniczny 59
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL 71