Bezpieczeństwo Unii Europejskiej

Wstęp

I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa

  1. Pojęcie bezpieczeństwa
  2. Rodzaje bezpieczeństwa
  3. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych

II. Wybrane mechanizmy współpracy europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa

  1. KBWE/OBWE
  2. NATO
  3. Koncepcja Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony

III. Ewolucja postrzegania problemu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

  1. Bezpieczeństwo militarne (od globalnej wojny do konfliktów lokalnych i terroryzmu)
  2. Bezpieczeństwo niemilitarne (nowe zagrożenia np. bezpieczeństwo ekologiczne, energetyczne, polityczne, społeczne, ekonomiczne itp.)
  3. Tendencje zmian w europejskiej polityce bezpieczeństwa

Zakończenie

Bibliografia