Bezgotówkowe rozliczenia w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Organizacja dystrybucji w przedsiębiorstwie 5
1. Istota i etapy dystrybucji 5
2. Kanały dystrybucji 10
3. Logistyka w dystrybucji 14
3.1. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem 17
3.2. Wykorzystanie logistyki w polityce dystrybucji 21
Rozdział II. Uczestnicy procesu dystrybucji 27
1. Detaliści wysuwający żądania i właściciele wyników 27
2. Organizacje centralne jako przedstawiciele racjonalizacji 35
3. Konsumenci – końcowy etap procesu dystrybucji 40
Rozdział III. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych w przedsiębiorstwie 48
3.1. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych 48
3.2. Formy rozliczeń bezgotówkowych 52
3.3. Zatory płatnicze 63
Rozdział IV. Rozliczenia bezgotówkowe w dystrybucji produktu Ciech S.A. 69
4.1. Charakterystyka działalności i oferta przedsiębiorstwa 69
4.2. Prezentacja etapów i kanałów dystrybucji towarów 73
4.3. Organizacja rozliczeń i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie 76
Zakończenie 86
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 89