Bank jako partner finansowy samorządu

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Bank i system bankowy
1.1. Bank
1.1.1. Definicje banku
1.1.2. Rola banku
1.2. System bankowy
1.2.1. Kształtowanie systemu bankowego
1.2.2. Rodzaje banków
1.3. System bankowy w Polsce
Rozdział II. Samorząd terytorialny – zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
2.1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego
2.2. System finansów samorządu terytorialnego
2.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego po 2003 roku
2.3.1. Zmiany źródeł dochodów
2.3.2. Warunku finansowania zadań i zarządzania finansami
2.3.3. Zmiany wynikające z innych ustaw
2.3.4. Zarządzanie finansowe środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej
Rozdział III. Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
3.1. Inwestycje w systemie zadań samorządu terytorialnego
3.2. Uwarunkowania systemowe
3.3. Cykl realizacji i finansowani programów inwestycyjnych
3.4. Źródła finansowania inwestycji
3.5. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Rozdział IV. Bank jako partner finansowy samorządu
– doświadczenia Banku Ochrony Środowiska S.A..
4.1. Charakterystyka Banku Ochrony Środowiska
4.1.1. Historia
4.1.2. Profil działalności i struktura organizacyjna
4.1.3. Produkty
4.2. BOŚ S.A. jako partner finansowy samorządów w Polsce
4.1.1. Zamówienia publiczne na kompleksową obsługę budżetu
4.1.2. Udzielanie kredytów na sfinansowanie niedoboru budżetu
4.1.3. Wydatki inwestycyjne ponoszone przez samorządy
4.1.4. Oferta kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne
4.1.5. Niskooprocentowane kredyty we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej
4.1.6. Wykup wierzytelności przysługujących od jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział V. Analiza i ocena współpracy Banku Ochrony Środowiska S.A. z jednostkami samorządu w Polsce
5.1. Rozmiar i zakres pomocy finansowej
5.2. Problemy we współpracy finansowej
5.3. Szanse i perspektywy współpracy finansowej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks