Atrakcyjność turystyczna Kairu

Wstęp 2

Rozdział I. Kair 3
1. Ogólne informacje 3
2. Położenie 8
3. Ludność 9
4. Gospodarka 10
5. Klimat 15
6. Flora i fauna 17
7. Historia 19

Rozdział II. Walory krajobrazowe 23
1. Pustynia – miejsce intrygujące turystów 23
2. Nil – rejsy wycieczkowe 30
3. Przyroda 35
4. Rafa koralowa 37

Rozdział III. Atrakcje turystyczne Kairu – kultura i cywilizacja 43
1. Turystyka i zwiedzanie 43
2. Handel, rolnictwo i transport 48
3. Kuchnia 51
4. Kultura i pismo 56
5. Religia 62
6. Sport 64

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 70
Spis rysunków 71
Spis zdjęć 72

Wstęp

Powiadają, że Kair leży na skrzyżowaniu wszystkich dróg świata. Jeżeli nawet w tym powiedzeniu jest może odrobina przesady, to w każdym razie nie ma jej wiele. Naprawdę, krzyżuje się tutaj bardzo wiele dróg: z zachodu na wschód i w przeciwnym kierunku, z Europy do Afryki, z Afryki do Azji, z dziejów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Nie wspominam już nawet o sprawach tak oczywistych, czy krzyżowanie się najstarszych szlaków kupieckich, jak wielka droga morska przez Kanał Sueski, jak trasy największych podbojów w historii – Aleksandra Wielkiego, Rzymian, Napoleona. Dlatego też właśnie Kair był zawsze i jest nadal jednym z ważniejszych punktów na mapie świata.

Nie trzeba nikomu tłumaczyć znaczenia Azji czy Afryki w dzisiejszym świecie. A z Kairu jest równie blisko tak w jedną, jak i w drugą stronę. Kair jest więc od dawna niezmiernie ważnym punktem na mapie. Słowo „mapa” trzeba tu zresztą rozumieć wielorako, bo chodzi i o mapę geograficzną – Kair jest przecież ważnym punktem tranzytowym między kontynentami i chodzi też o mapy stosunków politycznych, gospodarczych, wreszcie kulturalnych. We wszystkich tych dziedzinach Kair odgrywa dużą rolę.

Celem pracy jest scharakteryzowanie Kairu i przedstawienie jego atrakcji.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale przedstawione są ogólne informacje o Kairze, położenie, ludność, gospodarka, klimat, flora i fauna oraz historia.

W drugim rozdziale opisane są walory krajobrazowe, a więc: pustynia – obszar zaciekawienia turystów, Nil – rejsy wycieczkowe, przyroda Kairu oraz rafa koralowa.

W trzecim rozdziale zawarte są informacje odnośnie atrakcji turystycznych Kairu, a więc: turystyka i zwiedzanie, Handel, rolnictwo i transport, kuchnia, kultura i pismo, religia oraz sport.

Egipt i jego stolica, Kair, należą dziś do najważniejszych – i najbardziej niespokojnych – punktów politycznych na świecie. Kanał Sueski czy Półwysep Synajski są dziś zapalnymi miejscami naszego globu. Te pełne dzikiego piękna, puste, na przemian piaszczyste lub pokryte nagimi skalami miejsca kryją w sobie poważnej groźby dla pokoju światowego, budzą obawy zarówno wśród czytelników gazet, jak i w kancelariach światowej dyplomacji.