Atrakcyjność turystyczna Dubaju

Wstęp 2

Rozdział I. Współczesne problemy badawcze turystyki w świetle literatury geograficzno-ekonomicznej 3

1.1. Istota i pojęcie turystyki oraz polityki turystycznej 3
1.2. Atrakcyjność turystyczna jako produkt marketingowy 9
1.3. Międzynarodowa polityka turystyczna i perspektywy rozwoju  w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 11

Rozdział II. Dubaj jako ośrodek turystyczno – handlowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich 19

2.1. Historia powstania i położenie Dubaju 19
2.2. Warunki klimatyczne i gospodarcze Dubaju 23
2.3. Regiony turystyczne Dubaju 28

Rozdział III.  Atrakcje turystyczne Dubaju, studium przypadków 32

3.1. Park tematyczny Dubailand światowym centrum rozrywki 32
3.2. Hotel Burj al-Arab ikoną architektury światowej 39
3.3. Lotnisko Dubai World Central i Burj al-Dubaj, wieżowiec jako przyszłe atrakcje Emiratu 45

Zakończenie 48

Bibliografia 50

Spis tabel 53

Spis rysunków 54