Analiza porównawcza poszczególnych rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych

Wstęp    3
Rozdział I.  CHARAKTERYSTYKA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO    5
1.1. Pojęcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    5
1.2. Funkcje rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    11
1.3. Prawne uregulowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    15
1.4. Rozwój rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    20
Rozdział II. ZNACZENIE RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO DLA BANKU OFERUJĄCEGO.    32
2.1. Definicja banku i jego rola w mikro i makro ekonomii państwa.    32
2.2. Cele działalności banków i formy ich realizacji.    35
2.2. Opinia pracowników wybranych banków.    43
Rozdział III.  ATRAKCYJNOŚĆ OFERT RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYCH    55
3.1. Analiza porównawcza podstawowych cech ROR.    55
3.2. Transformacja rachunków ROR.    62
3.3. Analiza różnic ofert ROR.    67
3.4. Bankowość internetowa.    74
Rozdział IV.  WYBÓR NAJLEPSZEJ OFERTY ROR 80
4.1. Klasyfikacja czynników mających wpływ na atrakcyjność oferty ROR.    80
4.2. Zmiana wyboru najlepszego ROR-u.    91
4.3. Uzasadnienie wyboru najatrakcyjniejszego ROR-u.    93
4.4. Prognozy dalszego rozwoju modyfikacji rachunku ROR.    99
Zakończenie    105
Bibliografia    107
Spis tabel    113
Spis rysunków    114
Aneks    115