Analiza przedsiębiorstwa Stalprodukt ze szczególnym uwzględnieniem obsługi transportowej

Wstęp
Rozdział I. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 2
1.1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 2
1.2. Obsługa transportowa przedsiębiorstw w ujęciu logistycznym. 4
Rozdział II. Analiza ekonomiczna i jej cele. 11
2.1 Rodzaje analiz ekonomicznych. 11
2.2 Koszty logistyczne 18
2.3 Analiza bilansu 20
2.4 Analiza SWOT 30
2.5. Budowanie scenariusza 37
Rozdział III. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 40
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 40
3.2 Struktura zatrudnienia w firmie Stalprodukt 45
3.3. Sposób i rodzaje działalności gospodarczej. 48
3.4. Wielkość i struktura produkcji 49
3.5. Wielkość i struktura majątku przedsiębiorstwa. 53
Rozdział IV. Analiza techniczno-ekonomiczna. 59
4.1. Analiza techniczno-ekonomiczna Stalprodukt. 59
4.2. Analiza SWOT firmy Stalprodukt 66
4.4. Analiza otoczenia konkurencyjnego. 67
4.5. Analiza obsługi transportowej firmy Stalprodukt 80
4.6 Analiza systemów informatycznych obsługujących Stalprodukt 91
Rozdział V. Ocena działalności rozwojowej Stalproduktu oraz współpracujących firm transportowych. 95
ZAKOŃCZENIE 100
Bibliografia
Spis tabel i wykresów