Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wstęp

Rozdziała I. Istota systemu klasy ERP
1.1. Pojęcie i wdrożenie systemów klasy ERP
1.2. Charakterystyka wybranych systemów klasy ERP
1.2.1. Prognozowanie popytu
1.2.2. Planowanie zasobów dystrybucji – DRP
1.2.3. Efektywna obsługa konsumenta – ECR
1.2.4. IFS
1.3. Polski rynek systemów ERP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemu ERP
2.1. Proces przedwdrożeniowy (BPR)
2.2. Fazy wdrożenia systemu ERP
2.3. Praktyczne rezultaty wdrożenia systemu klasy ERP
2.4. Podsystemy zarządzania produkcją

Rozdział III. Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego X
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
3.2. Funkcjonowanie systemu ERP w przedsiębiorstwie X
3.3. Analiza wykorzystania systemu ERP (na podstawie ankiety)
3.4. Wnioski z wdrożenia systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie X

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel