Analiza wykorzystania instrumentów marketingu politycznego z uwzględnieniem kampanii negatywnej

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO MARKETINGU POLITYCZNEGO I STOSOWANYCH W NIM TECHNIK 8
1. Komunikacja polityczna 14
2. Marketing wyborczy 18
3. Kampania wyborcza 19
3.1. Debata Kennedy-Nixon – przykład pierwszej debaty telewizyjnej 28
4. Techniki marketingu politycznego 33
4.1. Rola public relations 33
4.2. Kampania negatywna, etyka w reklamie politycznej 37
4.3. Slogan – hasło wyborcze 37
4.4. Spot telewizyjny 42
4.5. Plakat 42
4.6. Internet 45
5. Kampania wyborcza dziś 46
5.1. Organizacja Sztabu wyborczego 47
5.2. Lobbing w marketingu politycznym 53
ROZDZIAŁ II. WYBORY PREZYDENCKIE W POLSCE 1990-2000 54
1. Zarys historyczny 54
2. Pojęcie opinii publicznej, znaczenie badań 58
2.1. Badania wyborcze 2001 58
2.2. Sondaże przedwyborcze 59
2.3. Metody 60
2.4. Badania elektoratu 61
2.5. Głosy wyborcze 63
3. Rok 1990 wybory prezydenckie – czyli pierwsze powszechne wybory w Polsce 65
4. Drugie wybory prezydenckie – rok 1995 69
5. Rok 2000 78
ROZDZIAŁ III. KAMPANIE NEGATYWNE W POLSCE I NA ŚWIECIE 83
1. Historia kampanii negatywnych i przykłady 83
2. Charakterystyka wybranych spotów wyborczych jako przykład kampanii negatywnej 85
3. Polskie kampanie negatywne 89
ROZDZIAŁ IV. HASŁA I SLOGANY WYBORCZE 105
PODSUMOWANIE 110
BIBLIOGRAFIA 112
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ILUSTRACJI 114