Analiza warszawskiego rynku nieruchomości

Wstęp 3
Rozdział 1. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 5
1.1. Definicja nieruchomości 5
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 10
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 16
1.3.1. Cechy fizyczne 17
1.3.2. Cechy ekonomiczne 18
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 21
1.3.4. Cechy instytucjonalne – prawne 23
Rozdział 2. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 24
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 24
2.2. Popyt i podaż 28
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 33
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 37
Rozdział 3. Charakterystyka warszawskiego rynku nieruchomości 45
3.1. Warszawa jako centrum lokalizacji biznesowych 45
3.2. Rynek powierzchni biurowych i handlowych w Warszawie 54
3.3. Warszawski rynek mieszkaniowy 62
Rozdział 4. Analiza warszawskiego rynku nieruchomości magazynowo – komercyjnych na podstawie opinii klientów firmy Glob Nieruchomości S.C 68
4.1. Przedmiot i cel badań 68
4.2. Problemy badawcze. Narzędzia i techniki badawcze 72
4.3. Analiza wyników i wnioski własne 74
Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis rysunków 95
Spis tabel 96
Aneks 97