Analiza tricków i forteli negocjacji pracowniczych np. Kompanii Węglowej

Wstęp 4

I. ISTOTA I SPOSOBY NEGOCJACJI 6
1. Istota, cele i zasady negocjacji 6
2. Style negocjowania 8
3. Strategie i taktyki negocjacji 12
4. Przygotowanie i fazy procesu negocjacyjnego 16
5. Cechy skutecznego negocjatora 25

II. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 28
1. Rodzaje i skutki konfliktów 28
2. Sposoby zarządzania konfliktem 34
3. Metody rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji 39

III. NEGOCJACJE ZBIOROWE JAKO METODA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW POMIĘDZY PRACOWNIKAMI A KADRĄ ZARZĄDZAJĄCĄ 46
1. Przyczyny konfliktów 46
2. Pojęcie i cechy negocjacji zbiorowych 51
3. Przygotowanie i przebieg negocjacji zbiorowych 57
4. Mediator i inni uczestnicy w rozwiązywaniu konfliktów 59

IV. TECHNIKI I TRICKI STOSOWANE W NEGOCJACJACH PRACOWNICZYCH 65
1. Cel, przedmiot i zakres pracy empirycznej 65
2. Techniki i tricki stosowane w negocjacjach związków zawodowych z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 67
3. Analiza skuteczności stosowanych technik i tricków przez negocjatorów związkowych 75
4. Ogólna ocena negocjacji pracowniczych i możliwości ich zmiany 76

Zakończenie 80
Bibliografia 83
Załącznik 88