Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A.

Wstęp 1
Rozdział 1. Metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 3
1.1 Analiza bilansu 3
1.2 Metody szczegółowe ? analiza wskaźnikowa. 32
Rozdział 2. Opis podmiotu badania ma przykładzie przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 39
2.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 39
2.2. Przedmiot działalności. 43
Rozdział 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 50
3.1. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa. 50
3.2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. 55
3.2. Analiza systemów informatycznych. 61
Zakończenie 65
Bibliografia 67