Analiza SWOT przedsiębiorstwa PPHU KONRAD

Wstęp 3

Rozdział I. Analiza SWOT jako jedna z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojecie i cele analizy strategicznej w przedsiębiorstwie 4
1.2. Idea i cel analizy SWOT 13
1.3. Technika prowadzenia analizy SWOT 19

Rozdział II. PPHU KONRAD na tle rynku wyrobów metalowych 28
2.1. Historia PPHU „KONRAD” Sp. J. 28
2.2. Wielkość i struktura popytu na wyroby metalowe 31
2.3. Konkurencja PPHU „KONRAD” Sp. J. 39

Rozdział III. Zastosowanie metody SWOT do oceny pozycji PPHU „KONRAD” Sp. J.. 43
3.1. Okazje rynkowe 43
3.2. Zagrożenia 44
3.3. Zalety 45
3.3. Słabości 45

Załączniki 53
Zakończenie 58
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63