Analiza strategiczna zakładów piwowarskich w Żywcu S.A.

Wstęp
Rozdział 1. Metody analizy strategicznej
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Strategia jako etap zarządzania strategicznego
1.3. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa
1.4. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategiczne
1.5. Analiza kluczowych czynników sukcesu
1.6. Budowanie przewagi konkurencyjnej
Rozdział 2. Analiza przedsiębiorstwa Żywiec S.A.
2.1. Charakterystyka spółki
2.2. Analiza SWOT
Rozdział 3. Analiza makrootoczenia
3.1. Wymiar ekonomiczny
3.2. Wymiar techniczny
3.3. Otoczenie społeczne
Rozdział 4. Analiza sektorowa
4.1. Siła oddziaływania dostawców
4.2. Siła oddziaływania nabywców
4.3. Natężenie walki konkurencyjnej w sektorze
4.4. Groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów
Rozdział 5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Żywiec S.A.
5.1. Konsolidacja browarów
5.2. Przykład strategii
Zakończenie
Bibliografia