Analiza rynku usług bankowości internetowej w Polsce

Wstęp 4
Rozdział 1. Uwarunkowania upowszechniania się bankowości elektronicznej. 8
1.1. Sytuacja konkurencyjna w polskim sektorze bankowym. 8
1.2. System informatyczny. 12
1.3. Standaryzacja. 16
1.4. Bezpieczeństwo. 21
1.5. Sieć telekomunikacyjna. 23
1.6. Systemy rozliczeń. 27
Rozdział 2. Bankowość elektroniczna. 35
2.1. Karty bankowe. 36
2.2. Bankomaty. 39
2.3. Charakterystyka sieci w wybranych bankach 44
2.4. Home Banking i banki w Internecie. 48
2.5. Telefoniczne usługi bankowe. 54
2.6. Technologie perspektywiczne. 57
Rozdział 3. Analiza oferty wybranych banków internetowych. 71
3.1. mBank 71
3.2. Inteligo. 76
3.3. Kredyt Bank S.A. 77
Rozdział 4. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym. 83
4.1. Stanowisko polskich przedsiębiorstw wobec bankowości internetowej 83
4.2. Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji podstawowym warunkiem rozwoju bankowości elektronicznej. 87
4.3. Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej. 89
Zakończenie 98
Bibliografia 100
Załączniki 102