Analiza rynku usług bankowych w Warszawie

WSTĘP 2
Rozdział I. BANKI W WARSZAWIE I ICH FUNKCJE 4
1.1. Istota banku 4
1.2. Rodzaje banków 9
1.3. Prawo bankowe 13
1.4. Typowe usługi bankowe 20
Rozdział II. ANALIZA RYNKU JAKO INSTRUMENT BADAŃ NAD USŁUGAMI BANKOWYMI W WARSZAWIE 24
2.1. Pojęcie analizy rynku 24
2.2. Struktura gospodarcza rynku 31
2.3. Metody przeprowadzania analizy rynku 39
Rozdział III. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH WARSZAWIE 45
3.1. Warszawski sektor usług bankowych a sektor bankowy w Polsce 45
3.2. Prezentacja oferty usług bankowych 49
3.2.1. PeKaO S.A. 49
3.2.2. PKO BP 52
3.2.3. SKOK 56
ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 71