Analiza rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Wstęp 3
1. Charakterystyka głównych podmiotów na rynku telekomunikacyjnym w Polsce 5
2. Charakterystyka produktów i usług telekomunikacyjnych 14
3. Poziom konkurencyjności sektora w oparciu o analizę 5 sił Portera 28
4. Analiza uwarunkować zewnętrznych (analiza PEST) 36
5. Analiza nabywców na rynku telekomunikacyjnym (strona popytowa) 40
Posumowanie 47
Bibliografia 49
Spis Tabel 51
Spis Rysunków 52