Analiza rynku nieruchomości na przykładzie domów jednorodzinnych w Poznaniu i okolicach

Wstęp
Rozdział I. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości
1.1. Podstawowe zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości
1.2. Podmioty działające na rynku nieruchomości
1.3. Cechy rynku nieruchomości
1.4. Rynek nieruchomości a gospodarka
Rozdział II. Rynek nieruchomości w Polsce
2.1. Determinanty rozwoju rynku nieruchomości w Polsce
2.2. Budownictwo mieszkaniowe – rozwój i bariery
2.3. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w największych miastach Polski
Rozdział III. Analiza stanu ofert domów jednorodzinnych w Poznaniu i okolic
3.1. Prezentacja zasobów budownictwa jednorodzinnego w Poznaniu i okolicy
3.2. Analiza struktury ofert domów
3.3. Czynniki determinujące poziom cen domów w Poznaniu i okolicy
Zakończenie
Bibliografia