Analiza przydatności badań marketingowych w działalności przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa PTC

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. BADANIA MARKETINGOWE I ICH FUNKCJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 4
1.1. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu 4
1.2. Dane i informacje marketingowe 7
1.3. Pojęcie i funkcje badań marketingowych 10
1.4. Znaczenie badań marketingowych. 18
ROZDZIAŁ 2. BADANIA NA POTRZEBY PLANOWANIA STRATEGII MARKETINGOWEJ 20
2.1. Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje 20
2.2. Wpływ  badań na ustalanie strategii marketingowej 21
2.3. Badania dotyczące segmentacji rynku 23
2.4. Badania dotyczące wybranych elementów marketingowych 25
2.4.1. Badania związane z kształtowaniem nowych produktów 26
2.4.2. Badania reklamy 30
ROZDZIAŁ 3. WYKORZYSTANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PTC 34
3.1. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa PTC 34
3.2. Charakterystyka klientów sieci 38
3.3. Badania marketingowe prowadzone przez przedsiębiorstwo 42
3.4. Wpływ badań marketingowych na działania marketingowe przedsiębiorstwa PTC 52
PODSUMOWANIE 55
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW 58