Analiza progu rentowności produkcji stolarki budowlanej np. Barlinek S.A.

Wstęp 4

Rozdział I.
Charakterystyka kosztów
1.1 Pojęcie i klasyfikacja kosztów 6
1.2. Metody rachunku kosztów 18
1.3. Rachunek kosztów zmiennych 24

Rozdział II.
Próg rentowności
2.1. Pojęcie i istota progu rentowności 32
2.2. Ilościowy próg rentowności 45
2.3. Wartościowy próg rentowności 46

Rozdział III.
Prezentacja przedsiębiorstwa produkcji stolarki budowlanej Barlinek S.A.
3.1. Charakterystyka firmy 50
3.2. Charakterystyka kosztów firmy 56
3.3. Kalkulacja kosztów wyrobów 59
3.4. Koszty stale koszty zmienne 61

Rozdział IV.
Analiza progu rentowności przedsiębiorstwa Barlinek S.A.
4.1. Założenia do przeprowadzanej analizy 65
4.2. Analiza progu rentowności w produkcji jednoasortymentowej 68
4.3. Analiza progu rentowności w produkcji wieloasortymentowej 74

Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis rysunków 87
Spis schematów 88
Spis równań 89
Spis tabel 90