Analiza procesu tworzenia zespołu pracowniczego firmy X

praca magisterska z zzl

Wstęp 2
Rozdział I. Zespół pracowniczy 4
1.1 Pojecie i typy grup 4
1.2 Proces tworzenia grupy 8
1.3 Rola kierownika w okresie tworzenia grupy 15
1.4 Sposoby analizy procesu tworzenia zespołu pracowniczego 20
Rozdział II Charakterystyka Przedsiębiorstwa Telekomunikacja Polska S.A. 24
2.1 Historia, misja i produkt przedsiębiorstwa 24
2.2 Struktura organizacyjna 34
2.3. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Telekomunikacja Polska S.A. 39
2.3.1. Dobór czynnika ludzkiego 39
2.3.2. Wpływ oceny pracowników na awanse i zwolnienia 51
Rozdział III. Proces tworzenia zespołu pracowniczego w Dziale Sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. 56
3.1 Charakterystyka procesu tworzenia zespołu pracowniczego 56
3.1.1. Źródła i techniki doboru personelu 59
3.1.2. Praca zespołowa oraz instruktaż zespołowy 66
3.2 Ocena procesu tworzenia zespołu pracowniczego w Dziale Sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. 74
3.3 Kierunki doskonalenia procesu tworzenia zespołu pracowniczego 77
3.3.1. System doskonalenia pracowników 77
3.3.2. Szkolenie i doskonalenie kadr 86
3.3.3. System ocen pracowników 90
Zakończenie 95
Bibliografia 98
Spis tabel i ilustracji 103
Załączniki 104