Analiza procesów logistycznych w zarządzaniu szpitalem

Wstęp 2
Rozdział I. SPECYFIKA LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU 4
1.1. Pojęcie logistyki 4
1.2. Miejsce logistyki w organizacji industrialnej i cywilizacji wiedzy 10
1.3. Współczesne wyzwania zarządzania łańcuchem dostaw 15
Rozdział 2. ŁAŃCUCH WARTOŚCI SZPITALA 29
2.1. RODZAJ INTERESARIUSZY I ICH OCZEKIWANIA 29
2.2. MAPA PROCESÓW SZPITALA 33
2.3. KRYTERIA OCENY SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW 38
Rozdział 3. OBSZAR LOGISTYCZNEGO KIEROWANIA SZPITALEM 41
3.1. IDENTYFIKACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH 41
3.1.1. Zaopatrzenie i proces zakupu 41
3.1.2. Magazynowanie i wyposażenie 42
3.2 WPŁYW LOGISTYKI NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SZPITALA 44
Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis tabel 58
Spis rysunków 58