Analiza kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Koszty w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota kosztów w przedsiębiorstwie 4
1.2. Klasyfikacje kosztów 11
1.3. Rachunek kosztów 20
Rozdział II. Metody analizy kosztów 26
2.1. Analiza kosztów bezpośrednich 26
2.2. Analiza kosztów pośrednich 31
2.3. Analiza kosztów w układzie rodzajowym 33
2.4. Analiza kosztów w układzie „stałe – zmienne” 40
2.5. Operatywna analiza kosztów 42
Rozdział III. Analiza kosztów w firmie Solid Security 45
3.1. Opis firmy Solid Security 45
3.2. Specyfika oferty usług Solid Security 48
3.3. Diagnoza i ocena kosztów firmy 51
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 65