Analiza kosztów pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Istota, zadania i zakres analizy kosztów pracy 4
1.1. Pojęcie oraz istota analizy kosztów pracy 4
1.2. Koszty pracy – ich klasyfikacja i elementy 9
1.2.1. Płacowe składniki kosztów pracy 9
1.2.2. Pozapłacowe składniki kosztów pracy 15
1.3. Analiza czynników wpływających na poziom kosztów pracy 17
1.4. Koszty pracy a efektywność przedsiębiorstwa. 24
Rozdział II. Charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa X 33
2.1. Kapitał i wartość majątku firmy 33
2.2. Sytuacja majątkowa firmy 36
2.3. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa 38
2.4. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa 43
2.5. Analiza zmian w poziomie i stanie zatrudnienia 45
Rozdział III. Identyfikacja i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie X 50
3.1. Identyfikacja i ewidencja kosztów pracy 50
3.2. Analiza płacowych kosztów pracowniczych 54
3.3. Analiza pozapłacowych kosztów pracowniczych 58
3.4. Ocena zmian w kształtowaniu się czynników wpływających na koszty płacowe 60
3.5. Ocena zmian w kształtowaniu się czynników wpływających na koszty pozapłacowe 62
Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71