Analiza kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział 1. Logistyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 4
1. Pojęcie i cele logistyki 4
2. Funkcje zarządzania logistycznego 9
3. Funkcje organizacji przedsiębiorstwa w zakresie logistyki 14
4. Planowanie strategii firmy w zakresie logistyki 18

Rozdział 2. Rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwie 24
1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 24
2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 27
3. Istota rachunku kosztów logistyki 32
4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 37

Rozdział 3. Badanie kosztów logistyki w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. 44
1. Prezentacja przedsiębiorstwa 44
1.1 Geneza 44
1.2. Przedmiot działalności 47
2. Analiza systemu logistycznego 48
3. Rachunek kosztów logistyki 53
4. Trendy i strategie zarządzania kosztami logistyki 59

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 66