Analiza informatycznych systemów księgowych

Wstęp 2
Rozdział 1. Systemy informacyjne wspomagające rachunkowość 5
1.1.Definicja rachunkowości 5
1.2.System informacyjny rachunkowości 8
1.3.Podstawowa typologia systemów informacyjnych w obszarze rachunkowości 11
1.3.1.Systemy transakcyjne 12
1.3.2.Systemy wspomagania decyzji 15
1.4.Zewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 22
1.5.Wewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 28
Rozdział 2. Charakterystyka wybranych systemów finansowo- księgowych 33
2.1. System „Symfonia” 33
2.2. System „Płatnik” 38
2.3. System „EWKA” 46
2.4. System „RAKSSQL” 49
2.5. Charakterystyka porównawcza systemów 52
Rozdział 3. System InsERT przykładem standardowego systemu finansowo-księgowego dla małych i średnich przedsiębiorstw 55
3.1. Zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 56
3.2. Koncepcje bezpieczeństwa systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach 58
3.3. Ogólna charakterystyka systemu InsERT 60
3.4. Funkcje systemu InsERT Rachmistrz GT 67
3.5. Ocena systemu InsERT Rachmistrz GT 73
Zakończenie 76
Bibliografia 79
Akty prawne 82
Spis tabel 83
Spis rysunków 84