Analiza i ocena działań marketingowych przedsiebiorstwa Społem

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka Powszechnej Spółdzielni Spożywców ?Społem? w Jeleniej Górze 4
1.1. Historia powstania oraz stan prawny 4
1.2. Struktura organizacyjna oraz poziom zatrudnienia 8
1.3. Przedmiot i zakres działania 16
1.4. Perspektywy i charakterystyka branży 20
Rozdział 2. Teoretyczne aspekty strategii marketingowej 23
2.1. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu 23
2.2. Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje 26
2.2.1. Strategie wejścia na rynek 30
2.2.2. Strategie oparte na relacjach między rynkiem a produktem 34
2.2.3. Strategie konkurencyjne 38
2.2.4. Strategie ze względu na udział firmy w rynku 43
2.3. Strategie marketingowe w procesie planowania marketingowego 49
ROZDZIAŁ 3.  Charakterystyka instrumentów strategii marketingowej 53
3.1. Produkt w strategii marketingowej 53
3.2. Cena 58
3.3. Dystrybucja 60
3.4. Promocja 63
ROZDZIAŁ 4. Kształtowanie relacji marketingowych w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Jeleniej Górze 71
4.1. Narzędzia marketingowe w branży spożywczej 71
4.2. Strategia  dystrybucji 77
4.3. Analiza sprzedaży 79
4.4. Ocena działań i przyszłościowa koncepcja przedsiębiorstwa 83
Zakończenie 86
Bibliografia 87