Analiza gospodarki środkami produkcji na przykładzie piekarni

Wstęp

Rozdział I.
Organizacja działalności produkcyjnej w przedsiębiorstwie

 1. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa
 2. Organizacja procesu produkcji

2.1. Produkcja i jej rodzaje

2.2. Proces produkcji jego struktura

2.3. Cykl produkcyjny

 1. Gospodarka narzędziowa i transportowa
 2. Analiza procesu produkcyjnego

Rozdział II.
Gospodarowanie środkami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie

 1. Zasady gospodarowania środkami trwałymi
 2. Zasady gospodarowania środkami obrotowymi
 3. Klasyfikacja i ewidencja środków produkcyjnych
 4. Kryteria efektywności gospodarowania środkami produkcyjnymi

Rozdział III.
Prezentacja Piekarni „X”

 1. Historia powstania i specyfika działalności
 2. Oferta produktowa
 3. Wyniki finansowe

Rozdział IV.
Analiza gospodarki środkami produkcji na przykładzie Piekarni „X”

 1. Organizacja i składowe procesu produkcji
 2. Środki trwałe wykorzystywane w procesie produkcyjnym i ich ewidencja
 3. Środki obrotowe wykorzystywane w procesie produkcyjnym i ich ewidencja
 4. Ocena efektywności gospodarowania środkami trwałymi

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków