Analiza finansowa spółdzielni mieszkaniowej

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i źródło analizy finansowej 6
1.1. Istota analizy finansowej 6
1.2. Analiza sprawozdań finansowych 8
1.3. Analiza wskaźnikowa 11

Rozdział II. Analiza sprawozdań finansowych Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku 15
2.1. Analiza aktywów 15
2.2. Analiza pasywów 16
2.3. Analiza rachunku zysków i strat 18

Rozdział III. Analiza wskaźnikowa Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku 20
3.1. Badanie płynności finansowej 20
3.2. Stopień zadłużenia 21
3.3. Analiza sprawności działania 22
3.4. Ocena rentowności 23

Zakończenie 24
Bibliografia 25