Analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych

Wstęp 2

Rozdział I. Cel i znaczenie centrów logistycznych 4
1.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 4
1.2. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 7
1.3. Cel i znaczenie centrów logistycznych 16
1.4. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 19

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 24
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 24
2.2. Regionalne centra logistyczne 28
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 34
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 36

Rozdział III. Analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych na wybranych przykładach 42
3.1. Powstanie i rozwój centrów logistycznych w Polsce 42
3.2. Finansowanie centrów logistycznych 45
3.3. Rynek polskich centrów logistycznych 48
3.4. Perspektywy rozwoju centrów logistycznych 49

Zakończenie 57
Bibliografia 61
Spis rysunków 65
Spis tabel 66

Wstęp

Mówiąc o centrach logistycznych, łączymy je przede wszystkim z. działalnością operatorów logistycznych, im próbujemy pokazywać korzyści i namawiać do wspólnych inwestycji. Dość lekko przychodzi nam mówić, że w dzisiejszych czasach nie sztuka wyprodukować, tylko sprzedać. Tymczasem nadal jest tak, że aby towar sprzedać, najpierw trzeba go mieć. Z punktu widzenia interesu narodowego, lepiej produkować u siebie i eksportować, niż szczycić się wydajną logistyką, która dostarczy wszystko gotowe z odległych stron świata (chyba że potrafimy żyć z turystki i sprzedaży dóbr kultury).

Dlatego warto, abyśmy stworzyli producentom warunki do efektywnej budowy sieci oraz łańcuchów zaopatrzeniowych i kooperacyjnych, a dystrybutorom i handlowcom podobne warunki do budowania efektywnych i wydajnych sieci dostaw. Omijają nas inwestycje zagraniczne, a częstym powodem rezygnacji jest negatywna opinia inwestorów o stanie infrastruktury drogowej. Producenci, którzy zainwestowali w Polsce, mają tak duże potrzeby zaopatrzeniowe na surowce i materiały oraz usługi kooperacyjne, że wytwarzają klimat do budowy wokół siebie parków produkcyjno-logistycznych. Stąd przekonanie, że jeszcze nie warto składać broni. Akces Polski do Unii Europejskiej, po którym tak wiele sobie obiecaliśmy, zmienił także warunki do budowy centrów logistycznych. Otwiera się dostęp do funduszy, które mogą zasilić kapitał inwestycyjny, zmniejszyć ryzyko inwestycji, a także wspomóc rozwój infrastruktury transportowej w otoczeniu planowanych lokalizacji. Tych warunków dotąd nie było i dlatego warto je wykorzystać.

W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o czynniki warunkujące rozwój polskich centrów logistycznych. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to cel i znaczenie centrów logistycznych: inspiracje dla budowy centrów logistycznych, pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego, cel i znaczenie centrów logistycznych oraz uwarunkowania budowy centrów logistycznych.

Rozdział drugi to centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym: typy ładunków w krajowym systemie logistycznym, regionalne centra logistyczne, Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce oraz analiza polskich centrów logistycznych.

Rozdział trzeci to analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych na wybranych przykładach: powstanie i rozwój centrów logistycznych w Polsce, finansowanie centrów logistycznych, rynek polskich centrów logistycznych oraz perspektywy rozwoju centrów logistycznych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.