Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 4
1. Definicje środka trwałego 4
1.1. Prawo bilansowe 4
1.2. Prawo podatkowe 6
2. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę w prawie bilansowych i ich konsekwencje w prawie podatkowym 7
3. Pomiar środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 15
4. Środki trwałe w budowie 20
Rozdział II. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 25
1. Wartość początkowa środka trwałego a odpisy amortyzacyjne 25
2. Amortyzacja 30
2.1. Prawo bilansowe 30
2.2. Prawo podatkowe 34
3. Aktualizacja wyceny środków trwałych i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 38
4. Skutki podatkowe wniesienia aportu 43
Rozdział III. Ewidencja środków trwałych dla celów prawa bilansowego i podatkowego w przedsiębiorstwie w PKM Duda S.A. 45
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
2. Ewidencja środków trwałych 51
3. Zasady amortyzacji środków trwałych 57
3.1. Prawo bilansowe 57
3.2. Prawo podatkowe 58
4. Wnioski 61
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69