Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków trwałych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Istota i klasyfikacja rzeczowego majątku trwałego 4
1.1. Pojęcie i struktura rzeczowego majątku trwałego 4
1.2. Klasyfikacja środków trwałych 9
1.3. Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych 19

ROZDZIAŁ II. Definicje, funkcje i metody amortyzacji 21
2.1. Istota i przedmiot amortyzacji 21
2.2. Metody amortyzacji 29
2.2.1. Metoda liniowa 31
2.2.2. Metoda degresywna 33
2.2.3. Metoda progresywna 36
2.2.4. Metoda naturalna 36

ROZDZIAŁ III. Podmiot i przedmiot amortyzacji 39
3.1. Podmiot i przedmiot amortyzacji w prawie bilansowym 39
3.1.1. Środki trwałe w ujęciu bilansowym 40
3.1.2. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym 43
3.2. Podmiot i przedmiot amortyzacji w prawie podatkowym 50
3.2.1. Środki trwałe w ujęciu podatkowym 51
3.2.2. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym 53

ROZDZIAŁ IV. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów w prawie bilansowym i podatkowym 55
4.1. Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów 55
4.2. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych według prawa bilansowego i podatkowego 57
4.3. Metody amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego 62
4.4. Wpływ amortyzacji na wynik finansowy 66
4.5. Porównanie amortyzacji według prawa podatkowego i prawa bilansowego 68

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 78