Archiwum miesiąca: marzec 2018

Ocena bezpieczeństwa transakcji zawieranych w internetowych serwisach aukcyjnych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
AUKCJE INTERNETOWE – ANALIZA DZIAŁALNOŚCI I FUNKCJONOWANIA
1.1. CHARAKTERYSTYKA AUKCJI INTERNETOWYCH
1.2. FORMY PŁATNOŚCI WYKORZYSTYWANE NA AUKCJACH INTERNETOWYCH
1.2.1. Karta kredytowa
1.2.2. Karta debetowa
1.2.3. Karta „charge”
1.2.4. Karta wirtualna
1.2.5. Elektroniczna portmonetka
1.2.6. Przelew
1.2.7. Płatność za pobraniem
1.2.8. Wirtualne systemy płatności
1.2.9. Płatności za pomocą telefonu komórkowego (m-płatności)

ROZDZIAŁ II.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Problematyka, cel i przedmiot badania
2.2. Problemy i hipotezy badań naukowych
2.3. Zmienne i wskaźniki
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW BADAŃ
3.1.Charakterystyka terenu i grupy badawczej
3.2. Czas i zakres badania
3.3 Budowa narzędzia badawczego- kwestionariusz wywiadu
3.4 Prezentacja i analiza wyników badań

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS – KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym

Wstęp 2
1. Geneza problemu 3
2. Zapewnienie jakości w przemyśle spożywczym 7
3. Dobra praktyka produkcyjna a wytwarzanie żywności 9
3.1. Istota dobrej praktyki produkcyjnej 9
3.2. Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej 9
3.3. Obszary funkcjonowania 10
3.4. Wdrażanie GMP wytyczne 11
3.5. Podstawowa dokumentacja systemu 12
4. System HACCP gwarantem produkcji bezpiecznej żywności 14
4.1 Historia HACCP 14
4.2. Istota systemu 15
4.3. Zasady systemu 15
4.4. Wdrażanie systemu HACCP 18
4.5. Audity systemu 20
5. Normy ISO jako deklaracja jakości 21
5.1. Geneza norm ISO serii 9000 21
5.2. Charakterystyka norm serii ISO 9000 23
5.3. Dokumentacja i zapisy dotyczące jakości 31
6. System zapewnienia jakości; porównanie GMP, HACCP, i norm ISO 9000 33
Zakończenie 36
Bibliografia 37
Spis tabel 39
Spis rysunków 40